NaturalnaMedycyna

Jak się miewa zdrowie Polaków

Źle śpimy, jesteśmy otyli i mamy problemy ze wzrokiem, ale potrafimy cieszyć się życiem - wynika z przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny ogólnopolskiego badania "Stan zdrowia ludności Polski w przekroju terytorialnym w 2004 r.". Przedstawia ono najważniejsze wyniki drugiego reprezentacyjnego badania kondycji Polaków, którego wyniki opublikowano 9 marca 2007 r.

 

Głównym celem akcji było oszacowanie aktualnej sytuacji zdrowotnej ludności kraju, w zależności od statusu demograficzno-społecznego, sytuacji zawodowej, wieku i miejsca zamieszkania. Zakres tematyczny badania oraz jego metodologia zostały przygotowane na podstawie międzynarodowych rekomendacji opracowanych przez Światową Organizację Zdrowia i Unię Europejską.

 

Pierwszy taki projekt miał miejsce w 1996 r. Badaniem objęto ponad 14,5 tys. gospodarstw domowych, w których zbadano 42991 osób. Byli wśród nich mieszkańcy zarówno obszarów miejskich, jak i wiejskich, dorośli (35248) oraz dzieci (7743). Wykazało ono, że najbardziej zadowoleni z życia są mieszkańcy województwa wielkopolskiego - blisko 80 proc. mężczyzn i kobiet.

 

Polaku, jak się masz

Podstawowe pytanie zadawane ankietowanym dotyczyło samooceny stanu zdrowia, tzn. określenia, jak ludzie postrzegają i oceniają swoją kondycję. Okazuje się, że w ciągu ostatnich ośmiu lat uległa ona wyraźnej poprawie. Niespełna 39 proc. ludności oceniło swoje zdrowie jako złe lub niezadowalające (w 1996 r. odsetek ten sięgał 45 proc.), podczas gdy aż 3/4 dorosłych Polaków uważa je za dobre lub bardzo dobre. Okazuje się też, że czynnikiem determinującym ocenę życia jest wiek badanej osoby. Naturalne jest zatem, że najwięcej satysfakcji z życia czerpią ludzie w wieku 15-29 lat. Mężczyźni rzadziej niż kobiety skarżyli się na różne dolegliwości, przy czym najlepszym zdrowiem cieszyli się panowie z województwa zachodniopomorskiego, a najgorszym z łódzkiego.

 

Wśród kobiet najgorzej miały się Opolanki, najlepiej Łodzianki. Co trzeci mieszkaniec Polski uskarża się na długotrwałe problemy zdrowotne, a częstość ich występowania rośnie wraz z wiekiem. Na choroby przewlekłe cierpi ok. 15 proc. ludzi poniżej 30 roku życia i aż 64 proc. osób po pięćdziesiątce. Kobiety częściej niż mężczyźni uskarżają się na przeciągające się w czasie dolegliwości. Cierpią głównie z powodu migren, alergii oraz chorób kręgosłupa. Chorujący mężczyźni borykają się natomiast z dyskopatiami, nadciśnieniem tętniczym oraz wrzodami żołądka i dwunastnicy. Relatywnie najrzadziej dotykają one mieszkańców Warmii i Mazur, najczęściej Lubelszczyzny.

 

Kreci wzrok, dobry słuch, ciężka starość

Problemy ze wzrokiem ma blisko co 20 dorosły mieszkaniec Polski, a co piąty po 70 roku życia. Kłopoty z oczami ma też bardzo wiele dzieci. Mniejsza jest skala występowania problemów ze słuchem. Co piąta starsza osoba ma trudności z pokonaniem odległości większej niż 500 metrów i samodzielnym wejściem na pierwsze piętro, wady wrodzone występują u 6 proc. polskich maluchów, a co trzeci dorosły nie jest zadowolony z jakości swojego snu. Optymizmem napawa fakt, że w ciągu ostatnich ośmiu lat zmniejszył się odsetek palaczy papierosów (38 proc. mężczyzn i 23 proc. kobiet), natomiast zatrważające, że z usług lekarzy stomatologów korzysta niespełna 42 proc. populacji. Badania ujawniły też, że w 2004 r. żyło w naszym kraju 6,2 mln osób niepełnosprawnych. Stanowili oni 15,4 proc. populacji mężczyzn i 17,1 proc. populacji kobiet.

 

Ze skrajności w skrajność

Zbyt wysoki wskaźnik masy ciała (BMI) występuje u 32,4 proc. mężczyzn i 26,7 proc. kobiet. W porównaniu z 1996 r. problem nadwagi i otyłości nie został więc zażegnany. Co trzeci dorosły Polak waży bowiem zbyt dużo, a co ósmy jest wyraźnie otyły. W ciągu ośmiu lat dzielących oba badania udział kobiet ze zbyt dużą wagą ciała nie zmienił się, podczas gdy dla dorosłych mężczyzn wzrósł o ponad 3 punkty procentowe. Zebrane dane potwierdzają więc, że kobiety bardziej niż mężczyźni dbają o utrzymanie prawidłowej sylwetki. Jednak czasami może przyczynić się to do powstania innego, choć równie poważnego problemu. Wiele młodych dziewcząt żyje bowiem pod swoistą presją bycia szczupłym, w efekcie czego aż 40 proc. z nich ma niedowagę.

 

„Wyniki badania wskazują na poprawę kondycji zdrowotnej Polaków, która była obserwowana we wszystkich regionach kraju- czytamy w podsumowaniu raportu. - Występują jednak istotne różnice stanu zdrowia w zależności od miejsca zamieszkania (województwa). Wyodrębnienie regionów kraju, w których ogólna kondycja zdrowotna mieszkańców jest niekorzystna nie jest jednak sprawą łatwą, ze względu na oddziaływanie wielu różnokierunkowych czynników – także takich, które nie były objęte badaniem, a wywierają wpływ na kondycję zdrowotną ludności”.

 

Źródło: PAP – Nauka w Polsce, Katarzyna Pawłowska

fot:fotolia

Z ostatniej chwili...: