NaturalnaMedycyna

Bóle kręgosłupa

Zdrowy kręgosłup, podobnie, jak kolumny w starożytnych świątyniach, jest podstawowym elementem konstrukcyjnym szkieletu człowieka. Bóle kręgosłupa są jedną z najczęstszych dolegliwości układu kostno -stawowego. Cierpią na nie zarówno tylko ludzie starsi, jak i młodzi, a nawet dzieci w wieku szkolnym. Pomimo coraz doskonalszych metod leczenia ortopedycznego, problem powszechności schorzeń kręgosłupa narasta i osiągnął rozmiary choroby społecznej.

Najprostszym wyjaśnieniem genezy bólów kręgosłupa są zmiany zwyrodnieniowe. Jednak u wielu chorych badania radiologiczne takich zmian nie wykazują. Dzieje się raczej odwrotnie. To właśnie bóle kręgosłupa poprzez wymuszanie nieprawidłowej postawy prowadzą do stopniowego rozwoju zmian zwyrodnieniowych.

Ruch to zdrowie

Człowiek jest istotą poruszającą się. Bezruch jest dla człowieka stanem nie tylko sztucznie wymuszonym, ale i szkodliwym. W czasie ruchu poprawia się ukrwienie tkanki kostnej, co ułatwia prawidłową jej przebudowę. Kość, jak większość tkanek, nie jest tworem statycznym, ale podlega ciągłym zmianom. Z jednej strony, komórki kościogubne dokonują resorpcji tkanki kostnej, z drugiej zaś, komórki kościotwórcze kierują jej tworzeniem. Cały czas trwa ciągła przemiana – niszczenie i odbudowa. W okresie wzrastania odbudowa dominuje nad resorpcją i kości rosną. Odwrotnie rzecz się ma w okresie przekwitania i starości. Wówczas dominuje resorpcja i pojawia się zagrożenie osteoporozą. Kierunek przebudowy kości zależy od kierunku działających na nią sił, albo inaczej - od sposobu jej obciążania. Tkanka kostna, której strukturę tworzy sieć precyzyjnie rozłożonych beleczek kostnych, jest przykładem idealnej konstrukcji równoważącej rozkład sił grawitacji i obciążeń powstających w czasie ruchu. Właśnie te siły wpływają na kierunek przebudowy kości. Jeżeli trzymamy się prosto i obciążenia układu kostnego nie przekraczają granic fizjologicznych, to zużyte części tego układu odbudowują się w sposób prawidłowy. Jeżeli jednak siły działające na układ kostny rozłożone są niewłaściwie lub jest on przesadnie obciążany, przebudowa kości nie przebiega prawidłowo i dochodzi do powstawania zmian zwyrodnieniowych. O rozłożeniu sił decyduje przede wszystkim postawa. Wady postawy są więc jednym z podstawowych mechanizmów rozwoju zmian zwyrodnieniowych. Stąd też przygarbiona sylwetka, otyłość i dźwiganie ciężarów mogą w przyszłości stać się przyczyną dotkliwych dolegliwości bólowych kręgosłupa. Mogą, ale nie muszą, ponieważ o tym, czy i kiedy dojdzie do rozwoju zmian zwyrodnieniowych, decyduje wiele rozmaitych tzw. czynników ryzyka.

Czynniki ryzyka

Do czynników tych należy okres przekwitania i starzenia się, a dokładnie zmniejszające się z wiekiem tworzenie włókien kolagenowych oraz uwodnienie tkanki łącznej, która tworzy więzadła i wyścieła powierzchnie stawów. Do sprawnego funkcjonowania aparatu kostno-stawowego kręgosłupa nie wystarczy tylko prawidłowa budowa kręgów. Równie ważną rolę odgrywa elastyczność więzadeł i krążków międzykręgowych, tzw. dysków. Zwiotczenie tych struktur może stać się powodem dotkliwych dyskopatii i skolioz, prowadząc do bólu, spowodowanego uciskiem na przebiegające w pobliżu nerwy. Kolejnym czynnikiem ryzyka są schorzenia przewlekłe. W okolicy kręgosłupa przebiegają pnie nerwów wegetatywnych, które prowadzą bodźce zbierane ze wszystkich tkanek i narządów organizmu. Właśnie dlatego choroby narządów wewnętrznych manifestują się bólem w odpowiadających im odcinkach kręgosłupa. Dla przykładu, choroby nerek dają ból w okolicy lędźwiowej, choroby narządów rozrodczych - w okolicy krzyżowej, choroby płuc i serca - w okolicy międzyłopatkowej, choroby wątroby, żołądka i trzustki - w okolicy dolnego odcinka kręgosłupa piersiowego, a dolegliwości laryngologiczne manifestują się bólami w kręgosłupie szyjnym. Zjawisko to nazywa się to wegetatywnym odruchem skórno - trzewnym. W dodatku, zależność ta działa również w drugą stronę. Zmiany zwyrodnieniowe lub pourazowe określonych odcinków kręgosłupa mogą wtórnie wywołać chorobę odpowiadających im narządów.

Leczenie ruchem

Mimo sceptycyzmu doświadczeń medycyny akademickiej, okazuje się, że zmiany zwyrodnieniowe można wyleczyć, pod warunkiem, że nie spowodowały one jeszcze trwałego kalectwa. Proces leczenia jest długi, liczy się w miesiącach, zależnie od wieku chorego i stopnia zaawansowania zmian. Im młodszy pacjent i zmiany chorobowe mniejsze, tym leczenie jest krótsze. Podstawą prowadzonej terapii powinno być leczenie ruchem, ponieważ innymi metodami narządu ruchu trwale wyleczyć się nie da. Skutecznym sposobem leczenia są ćwiczenia hatha joga. Ten starożytny, indyjski system jako jedyny łączy ćwiczenia rozluźniające z izometrycznymi, czyli takimi, w których napięcie mięśni jest wzmożone. Samo rozciąganie - i tak już niezbyt elastycznych więzadeł, będące podstawą powszechnie stosowanej rehabilitacji - stwarza ryzyko podwichnięć i skolioz. Dopiero równoczesne połączenie ćwiczeń rozciągających z izometrycznymi pozwala poprawić ukrwienie tkanki więzadeł i kości i stwarza warunki dla prawidłowej przebudowy zmienionych chorobowo odcinków.

Laseropunktura

Leczenie ruchem ma jedno ograniczenie. Jest nim ostry ból. Gdy wystąpi - należy najpierw, najlepiej za pomocą laseropunktury, usunąć go i dopiero wtedy przystąpić do leczenia ruchem. Zabiegi laseropunktury warto jest powtarzać cyklicznie, aż do całkowitego ustąpienia dolegliwości bólowych, ponieważ w sposób istotny przyspieszają one proces zdrowienia. Światło spolaryzowane - emitowane przez laser - poprawia ukrwienie chorych tkanek, ogranicza stan zapalny i działa przeciwbólowo.

Homeopatia

Dobry efekt daje również zastosowanie leków homeopatycznych. Istnieje wiele udokumentowanych naukowo badań klinicznych, w których dzięki zastosowanym lekom homeopatycznym uzyskano znamienne statystycznie zmniejszenie dolegliwości bólowych. Jednym z najczęściej stosowanych jest Rhus toxicodendron 9 CH, który szybko i skutecznie łagodzi tzw. sztywność poranną, nasilającą się w zimne, deszczowe dni. Jeżeli bóle zmniejszają się podczas letnich deszczów, a nasilają w czasie zimnych, suchych północnych wiatrów, należy zastosować Causticum 9 CH . Oba leki wchodzą w skład większości złożonych leków homeopatycznych o działaniu leczącym choroby układu kostno-stawowego. Są one nie tylko skuteczne, ale zupełnie pozbawione jakichkolwiek niekorzystnych objawów ubocznych.

Leki roślinne

W każdym przypadku leczenia naturalnego, również w terapii przewlekłych bólów kręgosłupa, nie wolno pomijać leków roślinnych. W dolegliwościach układu kostno-stawowego stosujemy surowce roślinne, zawierające łatwo przyswajalne związki krzemu. Stwarzają one materialną podstawę do prawidłowej przebudowy tkanki łącznej, z której zbudowane są kości.


Najsłynniejszym przedstawicielem tej grupy roślin jest skrzyp, od stuleci stosowany w medycynie ludowej do leczenia „bólów krzyża, gośćca i puchliny”. Zioło to ma jednakże działanie wychładzające i dlatego w naszym klimacie - gdzie czynnikiem bezpośrednio powodującym nasilenie dolegliwości jest najczęściej zimno - warto łączyć je z roślinami silnie rozgrzewającymi, jak na przykład z imbirem. Imbir nie tylko rozgrzewa, ale również przyspiesza usuwanie toksyn, a także poprawia krążenie zarówno w chorych tkankach, jak i miejscowo. Doskonale więc nadaje się do uzupełnienia terapii schorzeń kręgosłupa, w których ciepło łagodzi dolegliwości. Wykorzystujemy też rośliny zawierające salicylany. Zmniejszają one stan zapalny, nie powodując przy tym, w przeciwieństwie do swych syntetycznych analogów, niekorzystnych objawów ubocznych. Mam tu na myśli przede wszystkim kwiat wiązówki i korę wierzby. Ich wysoką skuteczność w ograniczaniu procesów zapalnych tkanki łącznej potwierdzają liczne badania kliniczne.

Należy podkreślić, że wszystkie leki roślinne zawierają ponadto duże ilości witamin i naturalnych antyoksydantów o wysokiej aktywności biologicznej, wielokrotnie przewyższającej aktywność powszechnie stosowanej syntetycznej witaminy C. Związki te przywracają równowagę w zachodzących w organizmie procesach utleniania i redukcji. Ma to ogromne znaczenie terapeutyczne, gdyż każdy przewlekły proces chorobowy wiąże się z nadmiernym uwalnianiem endogennych utleniaczy, tzw. wolnych rodników. One właśnie są odpowiedzialne za bliskie i odległe zmiany degeneracyjne tkanek.

Wszystkich cierpiących z powodu bólów kręgosłupa chciałabym zachęcić do leczenia naturalnego. Jest to jedyna, nieinwazyjna forma terapii, która prowadzi do całkowitego wyleczenia, pod warunkiem, że jest prowadzona profesjonalnie i wielopłaszczyznowo.

 

Zapamiętaj !

  • Bezruch, wady postawy, stres, przewlekłe dolegliwości i starzenie się mogą powodować bóle kręgosłupa.

  • Podstawą każdej terapii powinno być leczenie ruchem, ponieważ narządu ruchu innymi metodami trwale wyleczyć się nie da.

  • Istnieje wiele udokumentowanych naukowo badań klinicznych, w których uzyskano znamienne statystycznie zmniejszenie dolegliwości bólowych dzięki zastosowanym lekom homeopatycznym.

  • W dolegliwościach układu kostno-stawowego stosujemy surowce roślinne, które zawierają łatwo przyswajalne związki krzemu, co stwarza materialną podstawę do prawidłowej przebudowy tkanki łącznej, z której zbudowane są kości.

dr Bożena Ryczkowska

fot: fotolia

Czytelnia: