NaturalnaMedycyna

Żywność ekologiczna a zdrowa żywność

Potoczne określenie „żywność ekologiczna” często bywa stosowane zamiennie z określeniem „zdrowa żywność”, co może wprowadzać konsumenta w błąd. Jednakże, podczas gdy pierwsze z pojęć określa żywność certyfikowaną, drugie jest w zasadzie tylko nazwą stworzoną dla celów marketingowych - nie kryją się za nim żadne standardy określające warunki produkcji i sposoby kontroli.

Ponieważ o tym, co znajduje się na etykiecie produktu decyduje producent, stosując techniki marketingowe stara się on, aby jego produkt w otoczeniu innych produktów na półce sklepowej wyróżniał się. Dodawane są więc różne informacje np. „100 % bezpieczny”, „żyj w zgodnie z naturą”, „bio-chleb”, „zdrowy”. Sugerować mogą one konsumentowi, że produkty, które nie posiadają takiej informacji na opakowaniu, są nie do końca bezpieczne dla człowieka, a może nawet wręcz szkodliwe. Takie praktyki stosowane zazwyczaj przez producentów żywności konwencjonalnej działają na niekorzyść zarówno konsumentów, jak i producentów certyfikowanej żywności ekologicznej.

Często jako „zdrowa żywność” oferowane są produkty wytworzone na bazie soi, żywność wegetariańska, probiotyki, zioła, odżywki, suplementy witaminowe itp. Terminem tym określa się więc żywność niewiadomego pochodzenia, której walory zdrowotne nie są w jednoznaczny sposób potwierdzone naukowo. Warto zwrócić uwagę na jeszcze jeden bardzo istotny aspekt bezpodstawnego i bezprawnego umieszczania na żywności dopuszczonej do handlu informacji o tym, że dany produkt jest zdrowy. Zgodnie bowiem z przepisami żywność nie może być szkodliwa dla zdrowia lub życia człowieka, powinniśmy więc wierzyć, że to co znajduje się na półkach sklepowych jest zdrowe i bezpieczne. Za to, że produkty są zdrowe odpowiadają wszyscy producenci, importerzy i sprzedawcy, którzy wprowadzają żywność do obrotu. Bezpieczeństwo zdrowia ma zapewnić konsumentom.

Ustawa o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia określa, że artykuły spożywcze nie mogą być szkodliwe dla zdrowia i życia człowieka, zepsute czy sfałszowane. Ustawa ta wskazuje warunki produkcji i zasady higieny, jakie powinny być spełnione przy wytwarzaniu i obrocie artykułów spożywczych oraz wymagania co do jakości zdrowotnej tych produktów. Reguluje również problem materiałów i wyrobów, które przeznacza się do kontaktu z żywnością oraz wymagania wobec osób uczestniczących w produkcji i obrocie artykułami spożywczymi. Przepisy te nie dotyczą jedynie produktów przechowywanych i używanych na własne potrzeby oraz uznawanych — na podstawie odrębnych przepisów — za środki farmaceutyczne i materiały medyczne.

Żywność ekologiczna wytwarzana jest oczywiście również z zachowaniem zasad przewidzianych w w/w ustawie, a dodatkowo możemy mieć pewność, że certyfikowane produkty rolnictwa ekologicznego pochodzą od producentów, przetwórców i importerów, którzy zastosowali na wszystkich etapach produkcji metody ekologiczne oraz podlegali systemowi kontroli i uzyskali certyfikat jednostki certyfikującej.

Czytelnia: