NaturalnaMedycyna

...woda słodka to zaledwie około 2,7% wszystkich zasobów wodnych Ziemi.

70% zasobów uwięzione jest w wiecznej zmarzlinie i lodowcach (najwięcej na Antarktydzie i Grenlandii). Pozostałe 29% - to wody znajdujące się pod ziemią, zazwyczaj w głębokich warstwach wodonośnych. Woda znajdująca się w jeziorach, rzekach i mokradłach to tylko 0,33% wszystkich wód słodkich. Natomiast woda w atmosferze (m.in. para wodna), stanowiąca 0,035% objętości wód słodkich - to i tak więcej niż zawierają wszystkie rzeki świata łącznie. O problemach deficytu wody na Ziemi traktuje artykuł Gdy wysychają studnie... w dziale O środowisku naszej Czytelni.

Czy wiesz że ?: